آلبوم عکس

آلبوم عکس

شیوه شیرین مرور خاطرات

آلبوم‌ها یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین همراهان عکس‌ها هستند. سالیان سال، آلبوم‌ها دوستان قدیمی و خانواده‌ها را دور خود جمع می‌کردند تا بهانه‌ای باشند برای مرور خاطرات فراموش شده. شاید این روزها با رشد عکاسی دیجیتال، آلبوم‌های عکس دیگر آن جایگاه گذشته را نداشته باشند، اما قدیمی‌ها خوب می‌دانند که لذت جمع‌ کردن عکس‌های چاپ شده در یک آلبوم و تماشا و مرور خاطرات گذشته طعمی متفاوت دارد که فایل‌‌های دیجیتال هرگز نمی‌توانند آن را بازسازی کنند.

آلبوم فریم دار ۲۰×۳۰
+
آلبوم فریم دار ۲۰×۳۰

دست ساز، با طرح ها و پارچه های کودکانه

آلبوم فریم دار ۲۰×۳۰
+
آلبوم فریم دار ۲۰×۳۰

دست ساز، با طرح ها و پارچه های کودکانه

آلبوم فریم دار ۱۶×۲۱
+
آلبوم فریم دار ۱۶×۲۱

دست ساز، با طرح ها و پارچه های کودکانه

انواع دیگر محصول