عکاسی نوزاد

عکاسی از فرشته های کوچولو

کار ما فقط عکاسی نیست، لمس زندگی است

در آتلیه آسمان عکسهایی بگیرید که تا به حال نگرفتید و به داشتنشون افتخار کنید.

زمان مناسب عکاسی از نوزاد

 گرفتن عکس نوزاد

پیشنهاد ما عکاسی از نوزادان در 4 الی 14 روزگیه. چون بدن نوزاد نرمی و انعطاف پذیری بیشتری داره و میشه به راحتی ژست های زیبایی بگیره.

بهترین عکس های آتلیه نوزاد

آتلیه تخصصی نوزاد